کمپین نبوسیدن کودکان

کمپین نبوسیدن کودکان

مرا نبوس!!!!
همسایه مهربون که منو تو راهرو ساختمون میبینی و لپمو میکشی، مغازه‌دار مهربون که دست رو سرم میکشی، بزرگترای مهربونی که دلتون غنج میره برای کشیدن لپهای من، مامان بزرگ و بابا بزرگ جونم که انقدر دوستتون دارم. فامیلای عزیزم، دوستای خانوادگی گلم:
.
من خیلی کوچولوام. لطفا منو بوس نکنید. لپمو نکشید. دستامو میکنم تو دهنم انگشتامو تو دهنتون نکنید. بدن من مثل شما قوی نیست.
.
مطمئنم دلتون نمیخواد من مریض بشم. پس کمکم کنید. اجازه بدید بزرگتر که شدم خودم از سروکولتون بالا میرم.

لطفا این عکس رو به اشتراک بذارید تا فرهنگ‌سازی کنیم.

برگرفته از نوشته خانم رویا نوری

ارسال دیدگاه